Stefania at the Conférence Erasme-Descartes 2017 “Big Data: toepassingen en uitdagingen”, November 10

Stefania will speak at the Conférence Erasme-Descartes 2017 dedicated to “Big Data/Mégadonnées : usages et enjeux”/“Big Data: toepassingen en uitdagingen”, in Amsterdam on November 10. She will join Eric Leandri (Qwant), Mélanie Peters (Rathenau Institut) and André Vitalis (Centre d’Études sur la Citoyenneté, l’Informatisation et les Libertés) on a roundtable discussing “Big Data, kans of bedreiging voor de maatschappij?”.

The description of the event (in Dutch) is below.

Sinds 2002 dragen de Erasmus-Descartes conferenties bij aan de dialoog en uitwisseling tussen Nederland en Frankrijk. Ze bevorderen de bilaterale samenwerking op nieuwe gebieden.

Met de keuze voor “Big Data” als thema van de 15e Erasmus-Descartes conferentie bouwen we voort op alle onderwerpen die in eerdere edities aan bod zijn gekomen. “Big Data” raakt namelijk aan een groot aantal wetenschappelijke, technologische, economische, industriële, sociale en maatschappelijke kwesties. Ze roepen complexe vragen op, in het bijzonder voor wat betreft het behoud, de relevantie en het gebruik van gegevens. Alle sectoren zijn ermee gemoeid: de deeleconomie, de levenswetenschappen, het infrastructuuronderhoud, de energietransitie enbijvoorbeeld intelligente voertuigen. Veel Franse en Nederlandse industriële spelers hebben dus te maken met “Big Data”.